www.eprace.edu.pl » public-relations » spis treści

Public Relations i jego rola w promocji firmy Pol-Skone1. Wstęp2. Public relations jako istotny element promocji

 2.1. Pojęcie i przesłanki rosnącej roli public relations w promocji przedsiębiorstwa

 2.2. Funkcje i cele public relations w przedsiębiorstwie

 2.3. Skuteczna komunikacja jako warunek realizacji public relations

 2.4. Miejsce public relations w strukturze organizacyjnej firmy

 2.5. Finansowanie public relations3. Instrumenty public relations

 3.1. Media relations

 3.2. Działania sponsoringowe

 3.3. Targi i wystawy

 3.4. Corporate identity

 3.5. Internal Relations

 3.6. Pozostałe instrumenty public relations

 3.7. Kryzysowe public relations i ich znaczenie4. Działania public relations jako element strategii promocyjnej firmy POL-SKONE

 4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa POL-SKONE

 4.2. Misja i cele firmy

 4.3. Struktura organizacyjna

 4.4. Analiza otoczenia POL-SKONE

 4.5. Instrumenty promotion-mix stosowane przez firmę POL-SKONE

 4.6. Instrumenty z zakresu public relations stosowane przez przedsiębiorstwo POL-SKONE

 4.7. Ocena skuteczności i efektywności działań public relations prowadzonych przez firmę POL-SKONE5. Zakończenie6. Literatura

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.