www.eprace.edu.pl » public-relations » Działania public relations jako element strategii promocyjnej firmy POL-SKONE » Charakterystyka przedsiębiorstwa POL-SKONE

Charakterystyka przedsiębiorstwa POL-SKONE

Przedsiębiorstwo POL-SKONE Sp. z o.o. rozpoczęło działalność czerwca 1990 roku jako spółka joint-venture Spółdzielczych Zakładów Meblarskich w Lublinie ze szwedzką firmą EKSTRAND & SON z siedzibą w Osby. Nazwa firmy to kombinacja dwóch członów: POL - od Polski oraz SKONE - od nazwy rejonu Szwecji, z którego pochodzi zagraniczny inwestor. Spółdzielcze Zakłady Meblarskie w Lublinie wniosły do spółki kapitał ludzki, maszyny, dostęp do tanich materiałów, znajomość rynku polskiego oraz halę produkcyjną i magazyn mieszczące się w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 8. Firma EKSTRAND & SON wniosła technologię oraz kapitał na zakup nowoczesnych linii produkcyjnych. POL-SKONE jako pierwsza firma rozpoczęła produkcję drzwi wewnątrzlokalowych tłoczonych opartych na konstrukcji celulozowego plastra miodu i okładzin profilowanych międzynarodowego koncernu Masonite. Produkt ten odniósł sukces rynkowy i jest z powodzeniem produkowany do dnia dzisiejszego jako drzwi Classic i Country. Technologia wykonania jest stosowana przez wiele innych firm z branży stolarki budowlanej. Ponadto do pionierskich posunięć POL-SKONE zaliczyć należy rozpoczętą w 1995 roku produkcję serii drzwi zewnętrznych opartych o konstrukcję wykonaną z ekologicznego włókna szklanego – linia tych wyrobów do dzisiaj nie znalazła swojego naśladowcy. Od momentu powstania oferta POL-SKONE została w znaczącym stopniu rozszerzona o nowe modele i kolory drzwi wewnątrzlokalowych, drzwi zewnętrzne, techniczne oraz okna drewniane. Pozwoliło to POL-SKONE na zajęcie i utrzymywanie czołowego miejsca wśród firm branży stolarki budowlanej w Polsce oraz wyrobienie sobie znanej i rozpoznawalnej marki.

Pełną ofertę firmy POL-SKONE przedstawia załącznik 1.

Produkcja całego asortymentu oferowanego przez POL-SKONE odbywa się w trzech nowoczesnych i w pełni skomputeryzowanych zakładach produkcyjnych. Zakład nr 1 w Lublinie i zakład nr 3 w Biłgoraju stanowią własność przedsiębiorstwa, a zakład nr 2 w Niemcach jest od 1992 roku dzierżawiony od Spółdzielczych Zakładów Meblarskich w Lublinie.

Zakład nr 1, siedziba zarządu spółki i wszystkie działy firmy mieszczą się w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 8. Tu także znajduje się firmowy salon sprzedaży. Lubelski zakład produkuje drzwi wewnętrzne o niestandardowych wymiarach i kolorach, drzwi techniczne (dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe), a także drzwi zewnętrzne z włókna szklanego i metalu.

Zakład Produkcyjny nr 2 w Niemcach koło Lublina zajmuje się kompleksową obróbką drewna. W zakładzie tym wykonywany jest cały proces obróbczy od przetarcia drewna, poprzez suszenie w sterowanych komputerowo komorach suszarniczych, do gotowych elementów do produkcji drzwi w postaci: futryn, progów, listew konstrukcyjnych i innych elementów kooperacyjnych dla zakładu lubelskiego. W zakładzie tym mieści się również linia do produkcji drzwi zewnętrznych produkowanych na licencji szwedzkiej.

Zakład Produkcyjny nr 3 w Biłgoraju jest największym i najbardziej nowoczesnym zakładem POL-SKONE. Został on zakupiony w 1996 roku od syndyka masy upadłościowej Biłgorajskiej Fabryki Mebli i gruntownie zmodernizowany. Na terenie zakładu mieści się tartak i kompleks suszarń, dlatego też mogą być w nim wytwarzane od podstaw we własnym zakresie wszystkie elementy składowe drzwi i okien. Zakład nr 3 jest jedynym, w którym produkowane są okna drewniane w systemach: DJ68 i skandynawskim. Ponadto wytwarza się tu drzwi wewnątrzlokalowe.

Rozwój POL-SKONE od początku działalności charakteryzuje wysoka dynamika. Świadczy o tym coroczny wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku. Przez cały okres działalności przychody POL-SKONE wzrosły ponad 72-krotnie do poziomu 86,7 mln zł w 2002 roku, a zyski netto prawie 100-krotnie do poziomu 7,8 mln zł w 2002 roku. Przez 14 lat działalności POL-SKONE stało się siódmym największym producentem stolarki budowlanej w Polsce174. Wraz ze wzrostem sprzedaży firma stała się także jednym z największych pracodawców na Lubelszczyźnie. Od początków istnienia firmy zatrudnienie regularnie rosło i tylko jednorazowo (w 2001 roku) zarząd spółki zdecydował się na jego redukcję (rys. 3.1.). Na koniec maja 2003 POL-SKONE zatrudniało 603 pracowników, z czego175:

Rys. 3.1. Poziom zatrudnienia w POL-SKONE w latach 1990-2002 (stan na koniec każdego roku).

Źródło: Materiały wewnętrzne POL-SKONE.

Jak już wspomniano zakład nr 3 w Biłgoraju jest największy ze wszystkich wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Znajduje to również odbicie w zatrudnieniu. Strukturę zatrudnienia w zakładach produkcyjnych POL-SKONE przedstawia rysunek 3.2.

POL-SKONE jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Lublinie pod numerem KRS 0000049999. Kapitał udziałowy spółki jest podzielony na 125 udziałów. Udziałowcami firmy są: szwedzka firma EKSTRAND & SON oraz prywatni udziałowcy polscy.

Rys. 3.2. Struktura zatrudnienia w zakładach produkcyjnych POL-SKONE (stan na 31.05.2003).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych POL-SKONE.

Doskonale przygotowana kadra inżynierska, doświadczeni pracownicy w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym gwarantują najwyższy standard produkowanej stolarki budowlanej. Wysoka jakość wyrobów oraz troska o ochronę środowiska naturalnego potwierdzone zostały świadectwami wydanymi przez odpowiednie instytucje. W 2000 roku firma uzyskała w placówce certyfikującej Rheinisch-Westfälischer TÜV e.V. certyfikat na System Zapewnienia Jakości zgodny z normą ISO 9001 w zakresie: „Projektowanie, produkcja i sprzedaż drzwi i okien z drewna”176. Ponadto produkty firmy posiadają certyfikaty: Instytutu Techniki Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytutu Szkła i Ceramiki.

Produkty firmy od lat stosowane są w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, budząc uznanie wśród klientów i ekspertów z branży budowlanej. Dzięki swym walorom estetycznym znajdują zastosowanie również do renowacji starych budynków bez naruszania ich zabytkowego charakteru.

POL-SKONE posiada rozwiniętą sieć sprzedaży na terenie Polski, która obejmuje prawie 900 punktów handlowych, składów budowlanych i marketów. POL-SKONE eksportuje również swoje produkty do Niemiec, Holandii, Szwecji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Francji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.