www.eprace.edu.pl » public-relations » Zakończenie

Zakończenie

Intensyfikacja w zakresie konkurencji zmusza firmy do stałego poszukiwania nowych form dotarcia do klienta z informacją o produkcie. Przesyt tradycyjnymi formami promocji, jakimi są reklama i promocja sprzedaży przesunął punkt ciężkości budżetów promocyjnych firm w stronę public relations. W związku z faktem, iż public relations jest działalnością, która nie przynosi wymiernych korzyści wiele firm traktuje je niejako „po macoszemu”. Niniejsza praca dowodzi jednak, że wątpliwości te są bezpodstawne. Wizerunek firmy jest opłacalną inwestycją o bardzo dalekosiężnych skutkach. Środki wydatkowane na tą formę promocji będą się niewątpliwie wiązać z profitami okresów przyszłych. Skierowanie działań public relations na pracowników przedsiębiorstwa powoduje, że stają się oni lojalni i szerzą dobrą opinię o firmie na zewnątrz. Stąd już tylko krok do dobrej reputacji wśród potencjalnych klientów i wreszcie potencjalnych inwestorów.

Działania z zakresu PR stanowią doskonałe uzupełnienie kompozycji środków promocji stosowanych przez przedsiębiorstwo. Dzięki kompleksowości takiego rozwiązania możliwe jest występowanie efektu synergicznego. Efekt taki wystąpi jednak tylko wtedy, gdy wszystkie narzędzia promocji będą starannie zaplanowane i wzajemnie skorelowane. Public relations pomaga w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ale bardzo ważne okazuje się profesjonalne podejście do tej działalności. Na działalność opartą o niestarannie zaplanowane instrumenty nie ma tu miejsca, dlatego też należy starannie wyselekcjonować osoby odpowiedzialne za PR. Muszą to być pracownicy, którzy będą potrafili kształtować relacje z przedstawicielami mediów, świadomie kreować reputację firmy oraz skutecznie reagować w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Celem tego opracowania była prezentacja i analiza wykorzystania instrumentów z zakresu public relations przez firmę POL-SKONE. Punktem wyjściowym było scharakteryzowanie działalności przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz warunków działania. Analiza obejmowała również strategię promocyjną ze szczególnym uwzględnieniem działań public relations. Wnioski, jakie nasuwają się po dokonaniu dogłębnej analizy pozwalają stwierdzić, że POL-SKONE skutecznie buduje i utrwala swój pozytywny wizerunek. Strategie promocyjne zostały oparte o silne strony przedsiębiorstwa i przynoszą oczekiwane efekty.

Dokonana w niniejszym opracowaniu analiza pozwoliła również na zidentyfikowanie słabych stron zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa. Wnioski te pozwoliły na zaprezentowanie kilku propozycji zmian w dotychczasowej strategii.komentarze

bardzo pomocne na studiach informacje dziękuje

skomentowano: 2010-10-15 12:35:48 przez: asia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.