www.eprace.edu.pl » public-relations » Działania public relations jako element strategii promocyjnej firmy POL-SKONE » Misja i cele firmy

Misja i cele firmy

Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa oparte jest o misję, bez której jego byt byłby pozbawiony sensu. Misja to najwyższy poziom celów w organizacji, wyjaśnia, dlaczego organizacja istnieje i co organizację odróżnia od innych w kategoriach produktu i rynku177. Misją firmy POL-SKONE Sp. z o.o. jest wytwarzanie wyrobów o jakości spełniającej oczekiwania klientów oraz utrwalenie opinii zaufanego partnera178. Jest to podstawa utrzymania znaczącej pozycji na rynku.

Najistotniejszym celem jest permanentne i konsekwentne zwiększanie udziału w rynku stolarki budowlanej. Chcąc zrealizować główny cel przedsiębiorstwa należy dokonać jego transformacji na szczegółowe cele marketingowe. Są to:

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele firma podjęła następujące kroki179:

Przedstawione cele determinują ogólną strategię marketingową przedsiębiorstwa, jednakże ze względu na charakter niniejszego opracowania w dalszej jego części przedstawiona zostanie jedynie strategia promocyjna firmy POL-SKONE.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.