www.eprace.edu.pl » public-relations » Działania public relations jako element strategii promocyjnej firmy POL-SKONE

Działania public relations jako element strategii promocyjnej firmy POL-SKONEPodrozdzialy w tym rozdziale:


Charakterystyka przedsiębiorstwa POL-SKONE


Misja i cele firmy


Struktura organizacyjna


Analiza otoczenia POL-SKONE


Instrumenty promotion-mix stosowane przez firmę POL-SKONE


Instrumenty z zakresu public relations stosowane przez przedsiębiorstwo POL-SKONE


Ocena skuteczności i efektywności działań public relations prowadzonych przez firmę POL-SKONE


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.