www.eprace.edu.pl » public-relations

Public Relations i jego rola w promocji firmy Pol-Skone

Autor:

Tomasz Przyborowski

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr Barbara Brylska

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Kierunek:

Ekonomia

Data powstania:

2004-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-04-19 00:02:47

Opis pracy:

Praca przedstawia rolę public relations w promocji firmy POL-SKONE. Prezentuje problematykę zarządzania działalnością promocyjną przedsiębiorstwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na instrument public relations.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.