www.eprace.edu.pl » public-relations » Instrumenty public relations » Kryzysowe public relations i ich znaczenie

Kryzysowe public relations i ich znaczenie

Prowadzenie działań public relations w okresie prosperity, kiedy wszystko się udaje, nie jest zajęciem skomplikowanym. Prawdziwe wyzwanie dla specjalistów od PR pojawia się w momencie, kiedy przedsiębiorstwo zaczyna mieć kłopoty. Kryzys jest nieodłącznym elementem współczesnego świata i jest on immanentnie związany z działaniem przedsiębiorstwa i podejmowanym przez nie ryzykiem165. Kryzys to wydarzenie nieprzewidywalne, które potencjalnie ma swoje negatywne konsekwencje166. Jest sytuacją tworzącą wysoki stopień niepewności i zagrożenia lub taką, która jest postrzegana jako wysoki stopień ryzyka.

Klasyczne sytuacje kryzysowe charakteryzują się167:

„Uncja środków zapobiegawczych jest lepsza od tony środków leczniczych” A. Cronin169. Zanim firma zacznie przeciwdziałać skutkom kryzysu warto zapoznać się ze środkami prewencji. Istotną i możliwą do zastosowania metodą jest przygotowanie się do kryzysu. Przygotowanie to powinno objąć przede wszystkim zdefiniowanie obszarów kryzysu. Ponieważ kryzys może powstać, i tak dzieje się najczęściej, bez wyraźnych wcześniejszych symptomów przedsiębiorstwo musi stale dysponować dobrze przygotowaną taktyką działania w sytuacji kryzysowej170. Można wyróżnić kryzysy wywołane przez171:

Prawie wszystkie kryzysy, mimo iż wywodzą się z różnych źródeł i mają odmienne konsekwencje, charakteryzuje podobny przebieg według pewnego schematu. Przebieg i etapy zarządzania sytuacją kryzysową przedstawia rys. 2.4.

Rys. 2.4 Etapy zarządzania sytuacją kryzysową.


Źródło: I. Mitroff, C. Pearson, Zarządzanie sytuacją kryzysową, Business Press, Warszawa 1998, s.43.

Algorytm postępowania w momencie wystąpienia kryzysu można sprowadzić do popularnej w światku marketingu koncepcji 5P172:

Do powyższego zestawu wskazówek należałoby dołączyć jeszcze jedną, żelazną zasadę: jedno źródło informacji173. Wielotorowość komunikacji może zagrozić spójności przekazu. Media na pewno wychwycą odmienne stanowiska, co najprawdopodobniej stałoby się nowym punktem zapalnym konfliktu.

Właściwa reakcja firmy na krytykę może przekształcić konflikt i napięcie w korzystne następstwa, jeżeli klienci nabiorą przekonania, że zainteresowanie nimi nie kończy się z chwilą transakcji. Pomimo, iż dla każdego przedsiębiorstwa najlepszym zabezpieczeniem jest prewencja, zarządzanie kryzysem stało się najważniejszym obszarem działań PR. Każdy podmiot, prędzej czy później staje w obliczu kryzysu. W związku z tym w dzisiejszych czasach firmy muszą szukać najlepszych menedżerów, którzy będą w stanie umiejętnie poprowadzić przedsiębiorstwo transformując zagrożenia w szanse. W nadchodzących latach niewiele będzie obszarów tak istotnych dla działalności public relations jak wspieranie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.