www.eprace.edu.pl » public-relations » Literatura

Literatura

Literatura zwarta:


 1. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.

 2. Altkorn J., Kramer T., Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.

 3. Black S., Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

 4. Budzyński W., Public relations – zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1997.

 5. Budzyński W., Reklama-Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 1999.

 6. Cenker E., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.

 7. Drab A., Marketing wystawienniczy, czyli jak odnieść sukces na targach, Business Press, Warszawa 1996,

 8. Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków 1994.

 9. Fleisher M, Corporate identity i public relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003.

 10. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.

 11. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przediębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.

 12. Goban-Klas T., Public relations, czyli promocja reputacji, pojęcia, definicje, uwarunkowania, Business Press, Warszawa 1997.

 13. Goldman M., Hooffacker G., Współpraca z prasą i PR, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1997.

 14. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

 15. Haman W., Gut J., Handlowanie to gra, czyli od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta, Wydawnictwo Kontrakt, Warszawa 2000.

 16. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1994.

 17. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacjami. Zarys teorii, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.

 18. Kotler Ph., Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&S-ka, Warszawa 1994.

 19. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing, podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.

 20. Kuca A., Czy targi mają alternatywę?, Polska Korporacja Targowa, Poznań 2000.

 21. Kujawa M., Polakowska-Kujawa J., Sponsoring, Poltext, Warszawa 1994.

 22. Kuśmierski S., Reklama jest sztuką, WSE, Warszawa 2000.

 23. Mitroff I., Pearson C., Zarządzanie sytuacją kryzysową, Business Press, Warszawa 1998.

 24. Mruk H., Podstawy marketingu, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1996.

 25. Murdoch A., Język public relations – jak promować firmę, Poltext, Warszawa 1998.

 26. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1998.

 27. Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

 28. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.

 29. Piasta Ł., Public relations. Istota, techniki, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.

 30. Pluta E., Public relations – moda czy konieczność? Teoria i praktyka, Twigger, Warszawa 2001.

 31. Pomykalski A., Strategie marketingowe, Wydawnictwo Politechniiki Łódzkiej, Łódź 2000.

 32. Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995.

 33. Praca zbiorowa pod redakcją B. Dobiegały-Korony, Kompozycja promocji, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997.

 34. Praca zbiorowa pod redakcją A. Gregory, Public relations w praktyce, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.

 35. Praca zbiorowa pod redakcją J. Karwowskiego, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1998.

 36. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Knechta, Public relations na tle problemów zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2001.

 37. Praca zbiorowa pod redakcją R. Krupskiego, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

 38. Praca zbiorowa pod redakcją B. Ociepki, Public relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

 39. Praca zbiorowa pod redakcją B. Pilarczyk, Strategie marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.

 40. Praca zbiorowa pod redakcją M. Strzyżewskiej-Kamińskiej, Marketingowe zastosowanie Internetu w Polsce, SGH, Warszawa 2002.

 41. Praca zbiorowa pod redakcją D. Tworzydło, Public relations. Materiały z II Kongresu PR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003.

 42. Rozwadowska B., Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2002.

 43. Seitel F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003.

 44. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2002.

 45. Stanisławski J., Wielki słownik angielsko-polski, Tom II, Philip Wilson, Warszawa 1995.

 46. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.

 47. Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Bussines Press, Warszawa 1997.

 48. Sznajder A., Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Businessman Book, Warszawa 1993.

 49. Sznajder A., Mazur J., Marketingowa orientacja przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.

 50. Szpringer W., Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja?, Difin, Warszawa 2000.

 51. Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.

 52. Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.

 53. Sztucki T., Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.

 54. Szymoniuk B., Rzemieniak M., Jachim A., Skowron S., Promocja przedsiębiorstwa i produktu, Wydawnictwo Uczelniane, Lublin 1998.

 55. Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D., Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2001.

 56. Urban S., Olszańska A., Zorganizowane rynki towarowe: giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.

 57. Wiktor J., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

 58. Wiśniewski A., Marketing, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

 59. Wójcik K., Public Relations, czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię, Centrum Kreowania Liderów, Międzyborów 1995.

 60. Wójcik K., Public relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.

 61. Zemler Z., Public relations - kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992.

 62. Żurawik B., Żurawik W., Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa 1999.

 63. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.

Literatura ciągła:


 1. Adamus-Muszyńska A., PR w czasach kryzysu, Marketing w Praktyce 2003, nr 3.

 2. Bulak P., Kryzysowe public relations, Marketing i Rynek 2001, nr 7.

 3. Datko M., Sponsoring, Marketing Serwis 1996, nr 3.

 4. Filipek J, Tożsamość wizualna firm, Marketing i Rynek 1995, nr 9.

 5. Gajewska I., Public relations na firmowym podwórku, Marketing w Praktyce 2002, nr 4.

 6. Gdawiec T., PR a reklama, Marketing w Praktyce 1998, nr 3.

 7. Goban-Klas T., Pierwsze amerykańskie public relations, Aida 1996, nr 5.

 8. Goławska M., Internet w służbie marketingu, cz. 1, Marketing i Rynek 1998, nr 4.

 9. Harenda D., Kuchnia rzecznika, Marketing Serwis 2000, nr 4.

 10. Jabłoński W., Firma dobrych relacji z pracownikami, Marketing w Praktyce 2002, nr 11.

 11. Jabłoński W., Skuteczna konferencja prasowa, Marketing w Praktyce 2003, nr 1.

 12. Kasperska B., Mruk H., Wydarzenia marketingowe, Marketing w Praktyce 2001, nr 2.

 13. Krzyżak M., Tożsamość wizualna wizytówką firmy, AIDA Media 1999, nr 3.

 14. Makaruk T., Techniki public relations w działaniach promocyjnych marki produktu, Marketing i Rynek 2000, nr 5.

 15. Łaszyn A., Kryzys w siedmiu odsłonach, Marketing w Praktyce 2001, nr 12.

 16. Mierżyńska M., Przysługa za przysługę, Businessman Magazine 1994, nr 8.

 17. Murdoch A., Informowanie prasy, Marketing w Praktyce 1996, nr 6.

 18. Musioł M., Public relations online, Marketing w Praktyce 2002, nr 1.

 19. Niczewski R., Crisis Public Relations czyli jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym w firmie, Marketing Serwis 1998, nr 2.

 20. Nowakowski K., Porta otwiera drzwi do sukcesu, Profit 2003, nr 5.

 21. Pabian A., Strategia miksów promocyjnych, Marketing w Praktyce 2000, nr 9-10.

 22. Penc J., Rynkowy wizerunek firmy, Marketing Serwis 1998, nr 4.

 23. Pilot D., Grzechy główne PR-owców, Marketing w Praktyce 2000, nr 11.

 24. Piotrkowska J., Nie tylko pan, ale król, Personel 2000, nr 3.

 25. Szafrańska A., Bramkarze złych informacji, Marketing Serwis 1998, nr 6.

 26. Szczepanik R., Firmowa gazetka – informator czy tuba zarządu, Marketing w Praktyce 2001, nr 11.

 27. Szczepanik R., Impreza integracyjna – z adrenaliną czy bez, Marketing w Praktyce 2001, nr 12.

 28. Szczepanik R., Wirtualny obraz firmy, Marketing w Praktyce 2001, nr 4.

 29. Szumski J., Nowacka V., Natychmiast się uspokój!, Forma 2003, nr 10.

 30. Wilk K., Gazet(k)a firmowa, Marketing w Praktyce 2003, nr 12.

 31. Tworzenie publicity, Marketing w Praktyce 1996, nr 2.

Inne źródła:


 1. http://www.europr.com.pl

 2. http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html

 3. http://www.tns-global.pl

 4. http://www.winter.pl/pr.html

 5. http://www.marketing.info.pl/artykuly/artykul_4889.htm

 6. http://www.marketing.info.pl/artykuly/artykul_5292.htm

 7. Strona internetowa: www.sponsoring.com.pl

 8. Strona internetowa Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, www.spsb.com.pl

 9. Strona internetowa Porta KMI Poland, www.porta.com.pl

 10. Strona internetowa Stolarki Wołomin, www.stolarka.com.pl

 11. Strona internetowa Stolbudu Włoszczowa, www.stolbud.com.pl

 12. Strona internetowa Stolarstwa Janusz Urzędowski, www.urzedowski.com.pl

 13. Strona internetowa Sokółka Okna i Drzwi S.A., www.sokolkasa.pl

 14. Strona internetowa agencji Art-Media,

www.art-media.com.pl/kryzysy/kryzysy.html


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.