www.eprace.edu.pl » public-relations » Public relations jako istotny element promocji

Public relations jako istotny element promocjiPodrozdzialy w tym rozdziale:


Pojęcie i przesłanki rosnącej roli public relations w promocji przedsiębiorstwa


Funkcje i cele public relations w przedsiębiorstwie


Skuteczna komunikacja jako warunek realizacji public relations


Miejsce public relations w strukturze organizacyjnej firmy


Finansowanie public relations


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.