www.eprace.edu.pl » public-relations » Działania public relations jako element strategii promocyjnej firmy POL-SKONE » Instrumenty z zakresu public relations stosowane przez przedsiębiorstwo POL-SKONE

Instrumenty z zakresu public relations stosowane przez przedsiębiorstwo POL-SKONE

Budowaniu korzystnego wizerunku firmy POL-SKONE służą prowadzone przez nią działania z zakresu public relations. Instrumenty PR nie są wprawdzie tak rozwinięte jak inne elementy promotion-mix, ale już zaczynają przynosić firmie określone korzyści. Działalność PR w POL-SKONE nie jest wyodrębniona ani organizacyjnie, ani budżetowo. Planowaniem i realizowaniem polityki PR zajmują się głównie pracownicy Działu Marketingu.

Identyfikacja wizualna firmy

Najbardziej widocznym aspektem działalności public relations prowadzonej przez przedsiębiorstwo jest system identyfikacji wizualnej. W firmie POL-SKONE w skład tego systemu wchodzą nazwa, znak firmowy - logo oraz kolorystyka. Nazwa firmy jest prosta, krótka, łatwa do zapamiętania i wymówienia. Zdecydowanej większości klientów, co potwierdzają badania, nazwa przedsiębiorstwa kojarzy się z produktami stolarki budowlanej. Logo przedsiębiorstwa to schematyczny symbol uchylonych drzwi. Jest to znak obrazowy i czytelny. Obecnym logo przedsiębiorstwo posługuje się od 1994 roku, a od 1995 marka i logo POL-SKONE są prawnie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. Wzór logo przedstawia rysunek 3.6.

Rys. 3.6. Wzór logo POL-SKONE.

Źródło: Materiały wewnętrzne POL-SKONE.

Firmowe kolory to ciemnozielony i szary. Kolorystyka ta jest wykorzystywana we wszystkich elementach wizualnych identyfikujących firmę. Jak podają specjaliści, kolor zielony sprzyja dobremu nastrojowi oraz ma właściwości służące redukcji stresu211.

Poszczególne elementy systemu identyfikacji wizualnej wykorzystane zostały również podczas tworzenia taboru firmowych samochodów. Samochody ciężarowe Volvo i Man wyróżniają się ciemnozieloną plandeką z wykonanymi techniką ploterową naklejkami z logo oraz adresem producenta. Zdjęcie jednego z samochodów ciężarowych POL-SKONE przedstawia rysunek 3.7. Regionalni przedstawiciele handlowi korzystają z aut marki Peugeot Partner i Citroen Berlingo. Nadwozia tych aut są białe lub zielone, ale podobnie jak w przypadku aut ciężarowych zostały odpowiednio oklejone. Ponadto pracownicy z wyższego szczebla zarządzania poruszają się samochodami osobowymi, do tego celu firma zakupiła zielone Skody Octavie i VW Golfy.

Składowe wizualnego systemu identyfikacyjnego wykorzystywane są również w materiałach promocyjnych, wizytówkach i wszelkiej korespondencji wychodzącej z firmy. System ten objął także pracowników produkcji, którzy zostali wyposażeni w odpowiedni strój roboczy.

Rys. 3.7. Samochód ciężarowy wchodzący w skład taboru firmowego.

Źródło: Materiały wewnętrzne POL-SKONE.

Od początku 2003 roku POL-SKONE prowadzi działania mające na celu ujednolicenie wystroju salonów prowadzących sprzedaż produktów firmy. W tym celu kontrahenci zostali zobligowani do wymiany ekspozycji, której koszt ma być częściowo pokryty przez firmę POL-SKONE. Nadzorem nad wykonaniem planu zajmie się grupa sześciu regionalnych przedstawicieli handlowych.

Poza omówionymi wyżej elementami firma w swoich działaniach przewiduje także aspekty niewizualne. Najważniejsze z nich to: prowadzenie rozmów telefonicznych, kultura pracowników podczas kontaktów z klientem. Szczególne znaczenie ma umiejętność zachowania się w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji, jaką np. jest reklamacja, podczas której klientom często puszczają nerwy i stają się nieuprzejmi. Świadomość przedsiębiorstwa, że to pracownicy z działu obsługi klienta odpowiadają za opinię o firmie spowodowała, że zaczęto inwestować w szkolenia, mające na celu wyuczyć pewne zachowania w stosunku do obecnych i potencjalnych klientów. POL-SKONE doskonale wie, że zadowolony klient jest aktywnym twórcą dobrej opinii o przedsiębiorstwie i najlepszym źródłem promocji212.

Uczestnictwo w targach

Uczestnictwo w targach i wystawach handlowych jest dla firmy POL-SKONE najważniejszym z wykorzystywanych instrumentów public relations. Waga udziału w podobnych imprezach została dostrzeżona już w 1996 roku, kiedy to POL-SKONE po raz pierwszy wzięło udział w międzynarodowej imprezie. Były to targi Targbud w Katowicach, podczas których firmie udało się zdobyć wyróżnienie za drzwi i skrzydła płytowe wewnętrzne oraz wyróżnienie w konkursie o „Złoty Kask” za drzwi i skrzydła wewnętrzne oraz drzwi zewnętrzne. Od tego czasu firma czynnie uczestniczyła w kilkudziesięciu imprezach targowych w Polsce (między innymi Lubdom, Budma, Targbud, Interbud) i za granicą (np. BauFach w Lipsku). Efekt działalności wystawienniczej stanowi ponad osiemdziesiąt nagród, wyróżnień i nominacji, ich wykaz znajduje się w załączniku. Do najbardziej prestiżowych nagród z pewnością zaliczają się dwa tytuły Polskiego Godła Promocyjnego „TERAZ POLSKA” przekazane do rąk Dyrektora Naczelnego przez Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. W XI edycji konkursu (w 2001 roku) POL-SKONE tytuł otrzymało za serię drzwi wenątrzlokalowych, a w XII edycji konkursu za wewnętrzne wejściowe drzwi przeciwpożarowe Systemu POL-SKONE FR. Firma szczyci się również dwoma tytułami Przedsiębiorstwa Fair Play przyznanymi przez Krajową Izbę Gospodarczą w latach 2001 oraz 2002.

Dzięki uczestnictwu w targach przedsiębiorstwo realizuje pewne cele, są nimi:

Niezmiernie ważnym czynnikiem warunkującym korzyści uczestnictwa w targach jest trafny dobór konkretnej imprezy, przygotowanie interesującej ekspozycji i jej sprawna organizacja. Z propozycją wystawiania swojej oferty na targach występują z reguły ich organizatorzy. Selekcją ofert uczestnictwa, akceptacją wielkości, rodzaju powierzchni (np. stoisko otwarte) i miejsca stoiska wystawienniczego zajmuje się dyrektor ds. handlowych po konsultacji z pracownikami Działu Marketingu. Za najistotniejsze kryteria wyboru przyjmuje się: prestiż imprezy, liczbę widzów odwiedzających targi, opinie prasowe oraz zgodność jej charakteru z realizowaną strategią. Najczęściej powierzchnia wystawiennicza wynosi od 100-200m2, przykładowo podczas XV Lubelskich Targów Budowlanych we wrześniu 2003 roku wynosiła ona 110 m2, a na poznańskich Targach Budma w styczniu 2003 roku 200m2. Przykład ekspozycji targowej POL-SKONE przedstawia rysunek 3.8.

Rys. 3.8. Ekspozycja targowa POL-SKONE.

Źródło: Materiały wewnętrzne POL-SKONE.

Rys. 3.9. Projekt ekspozycji targowej POL-SKONE.

Źródło: Materiały wewnętrzne POL-SKONE.

Projektem ekspozycji targowej zajmują się pracownicy Działu Marketingu. W związku z tym, że ekspozycja jest wizytówką firmy istnieje ogromny nacisk na estetykę i logikę rozplanowania powierzchni, jest ona zawsze podzielona tematycznie na trzy części tzn. drzwi zewnętrzne, drzwi wewnętrzne oraz okna. Projekt ekspozycji targowej na XV Lubelskie Targi Budowlane Lubdom przedstawia rysunek 3.9.

Produkty umieszczone są w ściankach wykonanych z płyt MDF oklejonych charakterystyczną tapetą oraz zaopatrzonych w plansze reklamowe i tabliczki informacyjne. Każdy produkt jest odpowiednio oświetlony. Ponadto stoisko wyposażone jest w: stojaki na katalogi, gablotę z nagrodami przyznanymi firmie, stolik, krzesła oraz ladę, na której każdy odwiedzający znajdzie poczęstunek w formie kawy, herbaty i herbatników. Korzystnej atmosferze pokazów sprzyjają wszechobecne rośliny doniczkowe. Na ważniejsze targi firma w oparciu o współpracę z lubelskimi agencjami N-Vision i Major przygotowuje gadżety reklamowe (koszulki, długopisy). Przygotowania do wystawy obejmują również kwestię logistyczną, czyli załatwienie wszelkich spraw związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla wyselekcjonowanej wśród pracowników Działu Sprzedaży Hurtowej i Detalicznej kadry obsługującej stoisko oraz nadzór nad montażem stoiska i zgłaszanie wybranych produktów do konkursów targowych.

Rys. 3.10. Billboard zastosowany przed targami Budma 2003.

Źródło: Materiały wewnętrzne POL-SKONE.

Przed ważniejszymi imprezami targowymi POL-SKONE prowadzi kampanię reklamową zachęcającą do odwiedzenia jej stoiska. Służą temu reklamy w prasie lokalnej oraz billboardy. Przykład reklamy zewnętrznej stosowanej przez POL-SKONE w okresie bezpośrednio poprzedzającym targi przedstawia rysunek 3.10.

W 2003 roku POL-SKONE brało udział w następujących krajowych imprezach targowych: Budma Poznań, Interbud Łódź, Lubdom-wiosna Lublin, Targbud Katowice, Targi Budowlane Kraków, Targi V-Lecie PSB, Mój Dom Opole, Teraz Polska, Lubdom-jesień Lublin. Ponadto firma uczestniczyła w zagranicznych targach w Wilnie oraz Doniecku na Ukrainie.

Sponsoring i działalność charytatywna

Sponsoring stosowany jako narzędzie skutecznej komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem stanowi uzupełnienie technik promocji i razem z nimi przynosi firmie określone efekty. Swoją aktywność sponsoringową POL-SKONE wiąże między innymi ze sportem. Od kilku lat POL-SKONE jest strategicznym i wyłącznym sponsorem IV ligowego klubu piłkarskiego Łada Biłgoraj. Podobny okres współpracy łączy firmę z III ligowym klubem piłkarskim – LKP Motor Lublin oraz II wicemistrzami Polski w rugby – zespołem Budowlani Lublin. W dwóch ostatnich przypadkach POL-SKONE jest jedynie ko-sponsorem na zasadach klauzuli konkurencyjnej. Dzięki zaangażowaniu w działalność sponsorską firma może liczyć na umieszczenie logo na koszulkach klubowych, biletach oraz w formie reklam zewnętrznych na stadionach sportowych. Projekt koszulki LKP MOTOR Lublin oraz drugą stronę biletu na mecz piłkarski przedstawia rysunek 3.11.

Rys. 3.11. Projekt koszulki LKP MOTOR Lublin oraz druga strona biletu na mecz piłkarski.

Źródło: Materiały wewnętrzne POL-SKONE.

Ogromne nadzieje pokładano w podpisanej 3.XII.2002 roku 18-stomiesięcznej umowie o sponsorowanie drużyny sześciokrotnych mistrzyń kraju w piłce ręcznej MKS MONTEX LUBLIN. Zgodnie z umową od dnia 1.I.2003 klub przyjął nazwę MKS POL-SKONE LUBLIN. Dyrekcja firmy liczyła na zwiększenie znajomości marki dzięki towarzyszącym wydarzeniom sportowym publikacjom prasowym, relacjom radiowym i telewizyjnym, tym bardziej, że MKS od kilku lat jest jedną z czołowych drużyn starego kontynentu. Niestety, na początku kwietnia 2003 roku, współpraca została zerwana z powodu rażących naruszeń ustaleń umowy przez stronę klubu. W chwili pisania niniejszego opracowania do dyrektora wpłynęła oferta sponsorska kierowcy rajdowego, mistrza polski w wyścigach górskich, Mariusza Steca. Decyzja odnośnie ewentualnej współpracy i jej szczegóły nie są na chwilę obecną znane.

Sport nie jest jedyną dziedziną aktywności sponsoringowej POL-SKONE. Przedsiębiorstwo zostało jednym ze sponsorów podczas tworzenia kolegium Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Biłgoraju, a także sponsorem strategicznym IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości - INFO 2001”. Firma pokryła również koszty imprezy „Otwórz drzwi na schizofrenię” mającej miejsce w Lublinie we wrześniu 2003 roku. POL-SKONE w ramach reklamy sponsorowało również prognozę pogody w Radiu PLUS 87,9 FM.

Odmienną od sponsoringu, bo anonimową i pozbawioną wymiernych korzyści formą wspierania różnego typu celów społecznych jest działalność charytatywna. W prasie trudno znaleźć widoczne jej aspekty, gdyż firma nie lubi się tym chwalić. Pomoc świadczona w tej formie przez firmę POL-SKONE dotyczy różnych dziedzin życia społecznego: kultury, zdrowia, oświaty itp. W 2001 roku POL-SKONE nieodpłatnie przekazało 620 sztuk drzwi dla ofiar powodzi w miejscowościach Annopol i Kępa Gostecka na wartość 270 000 zł. Przedsiębiorstwo stale wspiera Dom Dziecka przy ulicy Pogodnej w Lublinie, lubelski Dom Spokojnej Starości, Stowarzyszenie Monar, Szpital Kolejowy w Lublinie, Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Biłgoraju, Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie, Szkołę Podstawową w Nasutowie, Związek Harcerstwa Polskiego.

Współpraca z mediami

W przypadku firmy POL-SKONE współpraca z mediami nie ogranicza się jedynie do działań reklamowych, polega w głównej mierze na przygotowywaniu materiałów informacyjnych dla prasy, radia i telewizji oraz doraźnym organizowaniu konferencji prasowych.

Firma POL-SKONE stale współpracuje z redakcjami wszystkich gazet, w których ukazują się reklamy przedsiębiorstwa. Wynika to z warunków umów o emisję reklam, w których występuje klauzula zapewniająca reklamodawcy występowanie w pełni obiektywnych, zupełnie bezpłatnych, wzmianek i artykułów o planach i efektach działalności firmy. Redagowaniem notek dla mediów zajmują się pracownicy Działu Marketingu. Informują w nich o wprowadzonych innowacjach, szczególnych osiągnięciach firmy, przyznanych nagrodach, nowych wyrobach. Informacje drukowane są na firmowym papierze o gramaturze 160 g/m2 i wysyłane do redakcji pism współpracujących. Dwie przykładowe notki dla mediów przedstawia załącznik. Ponadto pracownicy POL-SKONE (zarówno Działu Marketingu jak i Działu Technologiczno-Produkcyjnego) pomagają dziennikarzom pism specjalistycznych w redagowaniu artykułów o tematyce budowlanej. Jak już wcześniej wspomniano POL-SKONE zamieszcza również w prasie artykuły sponsorowane.

Artykuły i wzmianki prasowe prezentują POL-SKONE w bardzo korzystnym świetle.

Podczas prowadzonej przez POL-SKONE współpracy z mediami miał też miejsce epizod z radiem. Pracownicy firmy brali udział w nagraniach cyklu audycji o tematyce budowlanej stanowiących program Radia Bieszczady. Udzielali w nim rad odnośnie technik właściwego montażu oraz udzielali odpowiedzi na zadawane przez słuchaczy pytania.

Konferencje prasowe mają charakter marginalny i organizowane są w specjalnych okolicznościach. Zarząd firmy dotychczas jedynie trzykrotnie zdecydował się na takie posunięcie. Wywiady prasowe odbyły się dwukrotnie po przyznaniu firmie POL-SKONE Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w 2001 i 2002 roku, oraz po publicznym ogłoszeniu rozpoczęcia współpracy sponsorskiej z klubem MKS POL-SKONE LUBLIN w 2003 roku. Na miejsce konferencji wybrano specjalne pomieszczenie konferencyjne, zwykle wykorzystywane do spotkań członków zarządu spółki, w budynku lubelskiego zakładu przy ulicy Lucyny Herc 8.

Oddziaływanie na społeczność lokalną

Każda działalność gospodarcza wpływa w pewnym stopniu na środowisko. Wpływ taki jest definiowany jako jakakolwiek zmiana w środowisku korzystna jak i niekorzystna w całości lub częściowo spowodowana działaniami zakładu, jego wyrobami lub usługami. Do najważniejszych kryteriów, którymi możemy się posłużyć przy określaniu znaczącego wpływu na środowisko zaliczamy:

  • odpady,

  • zanieczyszczenia,

  • ścieki,

  • hałas.

Hałas, obciążenie transportem i inne uboczne skutki ściśle związane z charakterem produkowanych przez POL-SKONE wyrobów mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność regionu, w którym zlokalizowano fabryki. Zakłady produkcyjne firmy zlokalizowane są w rejonach przemysłowych miast, przez co nie są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Realizując politykę ochrony środowiska POL-SKONE prowadzi inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Firma posiada wszystkie niezbędne zezwolenia:

  • zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,

  • decyzja ustalająca dopuszczalny poziom emisji hałasu,

  • decyzja ustalająca dopuszczalną emisję zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni i procesów technologicznych.

W wyniku prowadzonej działalności zakładów powstają odpady, które są w 25% odzyskiwane i sprzedawane do dalszego przerobu, pozostała część przekazywana jest do utylizacji firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Raz w roku POL-SKONE realizuje płatności za składowanie odpadów na składowisku. Co kwartał uiszcza opłaty za emisję zanieczyszczeń. Firma stosuje filtry dwucyklonowe o skuteczności odpylania na poziomie 85-90%. Dwa razy w roku zakład przeprowadza kontrolne pomiary stanu emitowanych zanieczyszczeń. Minimalizacja odpadów gazowych odbywa się poprzez zastępowanie farb rozpuszczalnikowych farbami wodorozcieńczalnymi. Ścieki powstające z zakładzie wpływają do kanalizacji. Stan ścieków odpowiada normom podanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Firma dąży do minimalizacji ścieków technologicznych (kabiny lakiernicze „mokre” zastąpiono „suchymi” z filtrami papierowymi). Od 1996 roku do chwili obecnej prowadzone inwestycje pozwoliły obniżyć poziom hałasu z 76 dB do 40 dB i jest to poziom ustalony decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Bieżące informowanie otoczenia o aktywności firmy w dziedzinie ochrony środowiska sprzyja pozytywnemu postrzeganiu przedsiębiorstwa i kreuje jego wizerunek jako firmy nowoczesnej, odpowiedzialnej i przyjaznej środowisku.

Pozostałe działania public relations wykorzystywane przez firmę POL-SKONE

Tworzenie własnej witryny internetowej to krok w kierunku nowych technologii. Internet stał się jednym z najistotniejszych narzędzi komunikacji firmy z rynkiem i dzięki ogólnej dostępności może być doskonałym narzędziem pomagającym w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. W celu usprawnienia komunikacji z klientem firma POL-SKONE uruchomiła oficjalną stronę internetową. Pod adresem www.pol-skone.com.pl zainteresowany znajdzie informacje o historii firmy, posiadanych certyfikatach, atestach, nowościach, promocjach.

Kolejną interaktywną formę prezentacji stanowi multimedialna prezentacja firmy. Nośnikiem jest w tym przypadku płyta CD-ROM. Płyta ta jest przekazywana nieodpłatnie wszystkim kontrahentom POL-SKONE przez regionalnych przedstawicieli handlowych w celu bliższego zapoznania się z ofertą. Prezentacja stanowi znaczne rozszerzenie informacji zawartych na stronie www, ponadto została wzbogacona dźwiękiem i ruchomym obrazem. W celu poprawienia wygody obsługi płyta zawiera program umożliwiający szybką i sprawna kalkulację kosztów inwestycji opartych o produkty firmy POL-SKONE.

W obecnej chwili firma zleciła wykonanie specjalnego programu, którego grupą docelową będą architekci, opartego o biblioteki AutoCAD, umożliwiającego wykonywanie projektów domów i mieszkań z zastosowaniem okien i drzwi sygnowanych marką POL-SKONE.

Wzmocnieniu wizerunku wśród kontrahentów mają służyć organizowane przez producenta szkolenia i seminaria. Prowadzącymi ten rodzaj spotkań są regionalni przedstawiciele handlowi, którzy przekazują odbiorcom informacje z zakresu parametrów technicznych, użytkowych, stosowanych technik montażu. W ten sposób przekazywane są także informacje o planowanych akcjach promocyjnych. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymują droga pocztową stosowny certyfikat zaświadczający wzięcie udziału w szkoleniu.

Na koniec każdego roku POL-SKONE organizuje bankiet, na który zaprasza się najważniejszych kontrahentów oraz redaktorów współpracujących gazet. Osoby spoza Lublina mają zapewniony bezpłatny transport oraz nocleg.

Korzystnemu odbieraniu firmy przez otoczenie sprzyjają akcje rozsyłania firmowych pocztówek oraz reklamy zamieszczane w prasie lokalnej z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkiej Nocy. Kartki takie otrzymują właściciele i dyrektorzy wszystkich firm współpracujących oraz redaktorzy gazet, z którymi POL-SKONE jest lub było związane współpracą. Firmowe kartki pocztowe zamawiane są w lubelskiej drukarni MB Press i na każde święta firma opracowuje nowy wzór. Wzory kartek świątecznych i reklam z okresu przedświątecznego przedstawia rysunek 3.12.

Rys. 3.12. Wzory kartek świątecznych i reklamy prasowej z okresu przedświątecznego.

Źródło: Materiały wewnętrzne POL-SKONE.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.