www.eprace.edu.pl » public-relations » Działania public relations jako element strategii promocyjnej firmy POL-SKONE » Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna to zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji. Wynik ich wykorzystania w postaci konkretnego układu elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań180.

Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa POL-SKONE należy zakwalifikować do grupy organizacji funkcjonalnych. W organizacji o strukturze funkcjonalnej w jednym dziale grupuje się wszystkich zajmujących się jednym rodzajem czynności lub kilkoma pokrewnymi czynnościami181.

Schemat struktury organizacyjnej POL-SKONE charakteryzuje się małą ilością szczebli pośrednich, co prowadzi do jej spłaszczenia. Proces decyzyjny jest wysoce scentralizowany. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim rysunek charakteru decyzji podejmowanych na najwyższych szczeblach menedżerskich, są one obciążone bardzo wysokim ryzykiem, a co za tym idzie mogą mieć poważne konsekwencje finansowe. W praktyce cała władza nad działalnością firmy leży w rękach dyrektora naczelnego, dyrektora ds. handlowych oraz inwestora zagranicznego. Schemat struktury organizacyjnej POL-SKONE przedstawia rysunek 3.3.

Rys. 3.3. Schemat struktury organizacyjnej POL-SKONE.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych POL-SKONE.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.