www.eprace.edu.pl » public-relations » Instrumenty public relations

Instrumenty public relationsPodrozdzialy w tym rozdziale:


Media relations


Działania sponsoringowe


Targi i wystawy


Corporate identity


Internal Relations


Pozostałe instrumenty public relations


Kryzysowe public relations i ich znaczenie


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.